Нашиот тим

Zivko_Pandev

Живко ПАНДЕВ

Генерален директор

Жикол сигурноста и квалитетот ги гради врз темелите на традицијата, исуството и знаењето.

Од 1987 година, Жикол е лидер во градењето на Вашата иднина, денес. Успешно одговарајќи на временските и технолошките предизвици, ние создадовме бренд во градежната индустрија чиј потпис го носат голем број успешно реализирани проекти.

Жикол ги почитува правилата на пазарот, барањата на клиентите, уметноста на создавањето и предноста на знаењето.

Благодарение на тимот професионалци за Жикол не постојат рокови кои не можат да се стигнат и квалитет кој не може да се достигне.

Со сигурни чекори продолжуваме во остварувањето на нашата визија.

Нашите луѓе се мотивирачката сила за сигурниот успех.

Вистински луѓе на вистински позиции – ова е водечката девиза во менаџирањето со човечките ресурси во ЖИКОЛ. Висококвалификувани професионалци со долгогодишно искуство во својот сектор ја гарантираат сигурноста и го потврдуваат квалитетот на нашата работа.

Никола ПАНДЕВ
Никола ПАНДЕВ
Менаџер
Зоран СТОЈАНОВСКИ
Зоран СТОЈАНОВСКИ
Дипл. инж. архитект
Бранислав ЃОРЃИЕВСКИ
Бранислав ЃОРЃИЕВСКИ
Дипл. инж. архитект
Васко ПАНОВ
Васко ПАНОВ
Дипл. град. инж.
Лазар МИЦЕВ
Лазар МИЦЕВ
Дипл. град. инж.
Јасмина ЃОРЃИЕВСКА
Јасмина ЃОРЃИЕВСКА
Дипл. град. инж.
Милан НОВЕСКИ
Милан НОВЕСКИ
Дипл. град. инж.
Љупче КОЛЕВ
Љупче КОЛЕВ
Дипл. град. инж.
Владимир СТОЈАНОВ
Владимир СТОЈАНОВ
Дипл. град. инж.
Ристе КАРАМУЧЕВ
Ристе КАРАМУЧЕВ
Дипл. ел. инж.
Борис МИЛЧЕВСКИ
Борис МИЛЧЕВСКИ
Дипл. ел. инж.
Душко ДИМОВСКИ
Душко ДИМОВСКИ
Дипл. гео. инж.
Владо ШУМАДИЕВ
Владо ШУМАДИЕВ
Дипл. шум. инж.
Стојан МИЦЕВ
Стојан МИЦЕВ
Дипл. економист
Јасминка ЗИМБАКОВА
Јасминка ЗИМБАКОВА
Дипл. економист
Валентина ПАНДЕВА
Валентина ПАНДЕВА
Градежен инженер
Виде СТОЈКОВСКИ
Виде СТОЈКОВСКИ
Градежен инженер
Стефан КАРАМУЧЕВ
Стефан КАРАМУЧЕВ
Машински инженер
Владимир СИМИЌ
Владимир СИМИЌ
Градежен техничар
Димитрија НАУМЧЕСКИ
Димитрија НАУМЧЕСКИ
Градежен техничар
Ѓорѓи АЛЕКСИЕВ
Ѓорѓи АЛЕКСИЕВ
Машински техничар