Новости

Оваа номинација е доказ дека квалитетот и сигурноста се градат врз темелите на традицијата, со визија предводена од иновацијата. Континуираниот прогрес на ЖИКОЛ, предводен од претприемачкиот дух и иновативните идеи…

ДГТ “Жикол” потпиша договор за изградба на две улици и тоа улицата порој во с.Сушево и изградба на улица 5 во индустриската зона КО Градашорци. Улицата порој која е со…

Денес претставник на ДГТ Жикол и Градоначалникот на Општина Василево Г-дин Ванчо Стојанов го потпишаа договорот за изведба на повеќенаменско игралиште во населено место Дукатино. Градежните работи од овој договор…

ДГТ Жикол зеде учество на саемот за вработување 2017 кој беше организиран по трети пат од страна на Агенцијата за вработување на Репоблика Македонија. ДГТ Жикол на саемот за вработување…