Бетон и бетонски елементи

Производство на сите типови на бетон и бетонски елементи како рабници, столбови, оградни бетонски ѕидови, бетонски цевки.
Бетон и бетонски елементи
Детали за услугата

Бетонската база 1 – МЕКА МБ60 се наоѓа во индустриската зона Север, Струмица. Во Бетонската база се врши производство и продажба на сите типови на бетон и бетонски елементи. Базата е произведена во 2009 година и капацитетот на производство е 60 м3/час.

Бетонската база 2 – ПРОГРЕС АБ35 се наоѓа во местноста Татарли Чука, близу Валандово. Базата е произведена 1989 година и капацитетот на производство е 35 м3/час.

Производство на сите типови на бетон и бетонски елементи како рабници, столбови, оградни бетонски ѕидови, бетонски цевки.

  • – Бетонски рабници 18/24/100
  • – Бетонски цевки ф200, ф300, ф400, ф500, ф600, ф800, ф1000, ф1200, ф1500

Покрај основната дејност производство на готов бетон и бетонски елементи, нудиме и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи.

Галерија