Контакт

Седиште во Скопје
Адреса:
 • Митрополит Теодосиј Гoлоганов 130,
  1000 Скопје
Контакт телефон:
 • +389 2 3 122 452
 • +389 2 3 211 353
Работно време:
 • Пон-Пет: 08:00–16:00
Е-пошта:
Седиште во Струмица
Адреса:
 • Антон Панов бр. 14,
  2400 Струмица
Контакт телефон:
 • +389 34 320 990
 • +389 34 320 991
Работно време:
 • Пон-Пет: 08:00–16:00
Е-пошта:
Агенција за недвижности
Адреса:
 • Митрополит Теодосиј Гoлоганов 130,
  1000 Скопје
Контакт телефон:
 • +389 2 3 122 410
 • +389 2 3 122 452
Работно време:
 • Пон-Пет: 08:00–16:00
Е-пошта: