Каменолом и сепарација

Најсовремена опрема, како гаранција за врвно производство со исклучителен квалитет.
Каменолом и сепарација
Детали за услугата

ЖИКОЛ поседува сопствен каменолом кој се наоѓа помеѓу селата Рич и Белотино (20 км од центарот на Струмица), во кој имаме инвестирано најсовремена опрема, како гаранција за врвно производство со исклучителен квалитет.

  • Сите видови на гранулиран камен фракција 1/2/3/4/5
  • Тампон 0-64мм
Галерија