Асфалт

Градиме сигурност и квалитет врз темелите на искуството и традицијата.
Асфалт
Повеќе детали

Асфалтната база Марини 95 се наоѓа во местноста Татарли Чука, близу Валандово. Базата е произведена 1995 година и капацитетот на производство е 100 тони/час.

Базата ги произведува следниве видови на асфалт: БНХС 16, БНС 22, БНС 22с, БНС 32, БНС 32с, АБ 4, АБ 8, АБ 11, АБ 11с, АБ 16, АБ 16с, АБ 22с

Галерија