Лиценци и сертификати

Вашето задоволство е признание за нашата работа.

Задоволството од добро завршената работа е непроценливо, но секогаш е многу значајно и мотивирачки кога нашиот успех и посветеност се потврдени и признаени од различни надворешни извори. Ја поздравуваме одговорноста на нашите вработени кои со својот професионален однос  се гаранција за континуираниот прогрес на ЖИКОЛ.

Лиценци за надзор