Водоснабдување Липково

Опис на проектот

Водоснабдување Липково

Детали за проектот

  • Локација: О. Липково
  • Година: 2018