Кочани пречистителна станица за отпадни води

Опис на проектот

Кочани пречистителна станица за отпадни води

Детали за проектот

  • Локација: Кочани
  • Година: 2018