ДГТ Жикол на саемот за вработување - 2017

174

ДГТ Жикол зеде учество на саемот за вработување 2017 кој беше организиран по трети пат од страна на Агенцијата за вработување на Репоблика Македонија. ДГТ Жикол на саемот за вработување се претстави со професионалниот тим за човечки ресурси кој со интерактивен пристап им ги доближи можностите за вработување на невработените лица и заинтерисираните присутни кои активно бараат работа. Невработените лица имаа можност да аплицират со свое професионално CV и да потполнат  апликација за работа во Жикол или пак да закажат интервју преку менаџерот за човечки ресурси.