Оваа номинација е доказ дека квалитетот и сигурноста се градат врз темелите на традицијата, со визија предводена од иновацијата. Континуираниот прогрес на ЖИКОЛ, предводен од претприемачкиот дух и иновативните идеи…

ДГТ “Жикол” потпиша договор за изградба на две улици и тоа улицата порој во с.Сушево и изградба на улица 5 во индустриската зона КО Градашорци. Улицата порој која е со…

Денес претставник на ДГТ Жикол и Градоначалникот на Општина Василево Г-дин Ванчо Стојанов го потпишаа договорот за изведба на повеќенаменско игралиште во населено место Дукатино. Градежните работи од овој договор…