ДГТ Жикол зеде учество на саемот за вработување 2017 кој беше организиран по трети пат од страна на Агенцијата за вработување на Репоблика Македонија. ДГТ Жикол на саемот за вработување…