КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Бетонската база 1 - МЕКА МБ60 се наоѓа во индустриската зона Север, Струмица. Во Бетонската база се врши производство и продажба на сите типови на бетон и бетонски елементи. Базата е произведена во 2009 година и капацитетот на производство е 60 м3/час.

Бетонската база 2 - ПРОГРЕС АБ35 се наоѓа во местноста Татарли Чука, близу Валандово. Базата е произведена 1989 година и капацитетот на производство е 35 м3/час.

Производство на сите типови на бетон и бетонски елементи како рабници, столбови, оградни бетонски ѕидови, бетонски цевки.

- Бетонски рабници 18/24/100

- Бетонски цевки ф200, ф300, ф400, ф500, ф600, ф800, ф1000, ф1200, ф1500

Покрај основната дејност производство на готов бетон и бетонски елементи, нудиме и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи.