КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Асфалтната база Марини 95 се наоѓа во местноста Татарли Чука, близу Валандово. Базата е произведена 1995 година и капацитетот на производство е 100 тони/час.

Базата ги произведува следниве видови на асфалт: БНХС 16, БНС 22, БНС 22с, БНС 32, БНС 32с, АБ 4, АБ 8, АБ 11, АБ 11с, АБ 16, АБ 16с, АБ 22с