КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Успехот е проекција на добрата идеја.


Со цел да обезбедиме поголема слобода во реализацијата на идејата на клиентите,  нашата работа ја засноваме на процесот на проектирање кој е во функција на анализа, проекција и контрола на изведбата на објектите. ЖИКОЛ во изведувањето на прокетанските работи соработува со проектанското биро GEOCONTROL каде работат високостручни професионалци од областа на архитектурата и градежништвото кои проектираат секаков вид на објекти остварувајќи  го најдоброто решение во професионална, иновативна, квалитетна и комплетна завршница со акцент на ексклузивитетот и рационалноста при изведбата.


...Бидејќи ние ја гледаме комплетната слика.