КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ
На проектот се работеше кон крајот на 2008 година и почетокот на 2009 година. Вкупно површината на плоштадот изнесува ~5.800 М2 во чиј состав се фонтана, споменик,  трибини со бина, патеки и хортикултурно решение. Жикол има работено на припремни, земјани и бетонски работи, а како донација ја има изведено комплет водоводната и канализациона инсталација (комплет со материјал, земјани, бетонски и монтажни работи).