КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ
На 15.10.2009 година започна уредувањето на  речното корито на Голема Река во Ресен во должина од 170м. Инвеститор на овој проект е UNDP. Речното корито е обложено со камен во бетон, армирано бетонски кејски потпорни ѕидови кои се обложени со травертин, а пешачката патека покрај речното корито е поплочена со бехатон плочи и поставени се канделабри по целата должина. Објектот беше предаден во употреба на 29.04.2010 година.