КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ
Проектот чиј инвеститор е град Скопје, почна да се изведува во јуни 2011 година. Ролеро-велосипедската патека на левата обала од реката Вардар на релација од мостот "Гоце Делчев" кон мостот на бул. "8-ми Септември" во Скопје, е асфалтирана во должина од 3000м со широчина од 4м, а воедно се изведени косини и потпорни ѕидови како и потребното одводнување. Проектот комплетно е завршен во текот на есента 2011 година.