КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Во текот на 2010 година за неполни осум месеци, ЖИКОЛ на местото на постоечкиот плоштад во Струмица изгради нов плоштад  во две нивоа и подземна сообраќајница со гаража. Плоштадот заедно со пешачките улици до него е со вкупна површина од 17.600м2. Изградбата на плоштадот започна на 14.04.2010 година, а беше завршен на 10.12.2010 година.

ЖИКОЛ за проектот - Плоштад “Гоце Делчев” доби признание за најдобро остварување во градежното конструкторство во 2010 година.

ПЛОШТАД СТРУМИЦА ВИДЕО