КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Потпишани меморандуми за соработка

ДГТ Жикол дава подршка на високообразовните институции во Р.Македонија кои произведуваат
квалификувани кадри, за истите да одговараат на потребите на пазарот на труд. Заради тоа ние 
како приватна компанија сметаме дека треба да имаме постојана комуникација и соработка со 
високообразовнте институции, со цел подобрување на различни вештини кај студентите, преку
практични предавања, работилници и семинари.
Нашиот фокус е континуирана соработка со релевантните институции.