КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ
Пречистителната станица во Берово е проект на ЖИКОЛ кој беше реализиран во рок од две години, од август 2008 до август 2010 година. ЖИКОЛ вршеше изведба на пречистителна станица со нов фекален колектор, изведба на нова водоводна мрежа и нов резервоар за вода, реконструкција на филтер станица и изведба на главна фекална канализација. Пречистителната станица е со  капацитет за 15.000 жители.