КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Жикол е компанија која нуди широк опсег на дополнителни услуги се со цел професионално и навремено да се извршат доверените обврски.


Листа на дополнителни услуги:


Хоризонтално бушење на премини под асфалтни коловози од Ø50-Ø160 за полагање на подземни инсталации
Бушење на цевасти бунари
Ископ на хидротехнички објекти во присуство на високи подземни води и подградување со тешка метална оплата
Изведба на браварски работи во градежништвото
Изработка на префабрикувани армирано-бетонски столбови и плочи
Изработка на префабрикувани бетонски и армирано-бетонски цевки од Ø300-Ø1500