КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Нашата цел е да обезбедиме богата перспектива на решенија. Иновативноста создава широки хоризонти.

 

Следејќи ги современите архитектонски текови, но истовремено негувајќи ги и националните компоненти и одбележја на македонската традиција, ЖИКОЛ изработува архитектонски и градежни проекти за сите типови на градежни објекти и објекти од високоградба, кои успешно се прилагодуваат  во различно урбанистичко опкружување, со ентериерно и екстериерно уредување на просторот, не занемарувајќи го при тоа и индустрискиот дизајн.

Портфолио на реализирани проекти:

 

РЕАЛИЗИРАНИ ВИСОКОГРАДБИ