КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ


 

ДГТ Жикол зеде учество на саемот за вработување 2017 кој беше организиран по трети пат од страна на Агенцијата за вработување на Репоблика Македонија. ДГТ Жикол на саемот за вработување се претстави со професионалниот тим за човечки ресурси кој со интерактивен пристап им ги доближи можностите за вработување на невработените лица и заинтерисираните присутни кои активно бараат работа. Невработените лица имаа можност да аплицират со свое професионално CV и да потполнат  апликација за работа во Жикол или пак да закажат интервју преку менаџерот за човечки ресурси.