КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

 


Со градежната компанија Жикол, општина Василево потпиша договор за асфалтирање на улици во две населени места, во Ангелци и во Доброшинци. Жителите на Ангелци ќе добијат улица во должина од околу 200 метри која води до црквата Св. Спас и истата ќе биде изградена од бехатон плочи. Улицата во с. Доброшинци е со должина од околу 210 метри, ширина од околу четири метри и истата ќе биде со асфалт.

Буџетот за овие две улици изнесува околу 2 700 000 денари, и истиот е обезбеден од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 год.