КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ


Во Свети Николе беше свечено одбележано започнувањето на новиот проект на ДГТ Жикол на кое присуствуваше менаџерот на ДГТ “Жикол” Никола Пандев и Вицепремиерот Зоран Ставревски. Проектот “Реконструкција на улици, водоснабдување и канализација и изградба на тротоари и  атмосферска канализација ” има рок на изведба 1-на година.  Со овој проект во Свети Николе ќе се поставува тампон, фекална и атмосферска канализација, водовод, асфалтирањето ќе се врши во два слоја и ќе се изврши промена на бетонски рамници.