КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ


ДГТ Жикол потпиша договор со градоначалникот на општина Василево за асфалтирање на три улици и платото пред училиштето во Нова Маала. Асфалтирањето на трите улици ќе се изврши во населените места Нова Маала  и Градашорци. Во населеното место Нова маала ќе се асфалтира улицата кај црквата, а во населеното место Градашорци ќе се асфалтираат две улици и тоа во т.н Турско маало.  Предвидениот рок за изведеба на овие објекти е 60 дена.