КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ


 

Во рамки на Платформата за енергетска ефикасност беше одржана работилница од 06 Март до 08 Март 2015 година во хотел Радика во Маврово. Оваа работилница беше организирана од страна на ЕВН Македонија, Министерство за екологија на Р.М и Агенцијата за енергетика на Р.М. На оваа работилница  како претставник од нашата компанија Жикол беше Панче Костуранов, дипломиран инженер архитект, кој на присутните им посочи дека на клиентите треба да им се објаснат финансиските бенефиции од изградба на енергетски ефикасен објект.

Костуранов на присутните им посочи како нашата компанија ЖИКОЛ, како изведувач на градежните работи на првиот ПАСИВЕН ОБЈЕКТ “ДУО ДЕНТ” во Струмица, успешно се справи со предизвикот да изведе објект со ниско ниво на потрошувачка на енергија, при тоа истите да бидат потврдени преку мерења од страна на меѓународно акредитирана компанија.

Според нашиот архитект заштеда на енергија може да се постигне преку правилен избор на градежни материјали, каде со мала финансиска импликација може да се постигне заштеда на енергија до 10 пати помала од онаа потребната кај класичните градби.

Тој освен што дискутираше за средствата посочи и неколку методи за изградба на Пасивни објекти.