CONTACT INFORMATION

CONTACT SKOPJE
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38923122452
tel. +38923211353
mob. +38970214369
fax. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT STRUMICA
Industriska zona - Sever, P. Fax 122 Strumica
tel. +38934320990
tel. +38934320991
mob. +38970214849
fax. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT REAL ESTATE AGENCY
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38934320990 *Sales
tel. +38923122410
tel. +38923122452
mob. +38970214369
contact@zikol.com.mk

CONTACT FORMКонтакт / Contact
DGT ZIKOL


 

ДГТ Жикол зеде учество на саемот за вработување 2017 кој беше организиран по трети пат од страна на Агенцијата за вработување на Репоблика Македонија. ДГТ Жикол на саемот за вработување се претстави со професионалниот тим за човечки ресурси кој со интерактивен пристап им ги доближи можностите за вработување на невработените лица и заинтерисираните присутни кои активно бараат работа. Невработените лица имаа можност да аплицират со свое професионално CV и да потполнат  апликација за работа во Жикол или пак да закажат интервју преку менаџерот за човечки ресурси.