CONTACT INFORMATION

CONTACT SKOPJE
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38923122452
tel. +38923211353
mob. +38970214369
fax. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT STRUMICA
Industriska zona - Sever, P. Fax 122 Strumica
tel. +38934320990
tel. +38934320991
mob. +38970214849
fax. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT REAL ESTATE AGENCY
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38934320990 *Sales
tel. +38923122410
tel. +38923122452
mob. +38970214369
contact@zikol.com.mk

CONTACT FORMКонтакт / Contact
DGT ZIKOL

Почитувани,

ДГТ Жикол дооел има потреба од дипломиран градежен инжeнер за проектот "Реконструкција и продолжување на канализациона мрежа Куманово”.

Работата е дел теренска, дел во канцеларија. Предност би имале инжeнерите со работно искуство од минимум 2-5 години, познавање и работа во AutoCAD и Microsoft Office, пожелно познавање на англиски јазик и работно искуство во нискоградба.

Сите дополнителни сертификати и овластувања би се сметале како предност.

Испратете го вашето CV на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it