CONTACT INFORMATION

CONTACT SKOPJE
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38923122452
tel. +38923211353
mob. +38970214369
fax. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT STRUMICA
Industriska zona - Sever, P. Fax 122 Strumica
tel. +38934320990
tel. +38934320991
mob. +38970214849
fax. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT REAL ESTATE AGENCY
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38934320990 *Sales
tel. +38923122410
tel. +38923122452
mob. +38970214369
contact@zikol.com.mk

CONTACT FORMКонтакт / Contact
DGT ZIKOL


ДГТ "Жикол" потпиша договор за изградба на две улици и тоа улицата порој во с.Сушево и изградба на улица 5 во индустриската зона КО Градашорци. Улицата порој која е со должина од 1 200 метри ќе има бехатонска пешачка патека со ширина од 5 метри и ќе биде осветлена со канделабри. Улицата 5 во индустриската зона КО Градашорци која е со должина од 500 метри ќе има  бехатонска пешачка патека со ширина од 1,5 метри како и осветлување. Ова се два нови проекти кои ДГТ Жикол ќе ги реализира наскоро.

Буџетот за изградба на овие две улици е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.