CONTACT INFORMATION

CONTACT SKOPJE
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38923122452
tel. +38923211353
mob. +38970214369
fax. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT STRUMICA
Industriska zona - Sever, P. Fax 122 Strumica
tel. +38934320990
tel. +38934320991
mob. +38970214849
fax. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT REAL ESTATE AGENCY
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38934320990 *Sales
tel. +38923122410
tel. +38923122452
mob. +38970214369
contact@zikol.com.mk

CONTACT FORMКонтакт / Contact
DGT ZIKOL

 


Со градежната компанија Жикол, општина Василево потпиша договор за асфалтирање на улици во две населени места, во Ангелци и во Доброшинци. Жителите на Ангелци ќе добијат улица во должина од околу 200 метри која води до црквата Св. Спас и истата ќе биде изградена од бехатон плочи. Улицата во с. Доброшинци е со должина од околу 210 метри, ширина од околу четири метри и истата ќе биде со асфалт.

Буџетот за овие две улици изнесува околу 2 700 000 денари, и истиот е обезбеден од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 год.